Last 3 days left to apply for LPUNEST-2017. Apply by 31st March 2017 (without late fee)
Test Cities

State Name City Name
Andhra Pradesh VISHAKHAPATNAM
VIJAYAWADA
Chattisgarh BHILAI
KORBA
Goa MARGAO
Gujrat RAJKOT
SURAT
Haryana AMBALA
FARIDABAD
GURUGRAM
KARNAL
Himachal Pradesh SHIMLA
Jammu & Kashmir JAMMU
Jharkhand JAMSHEDPUR
RANCHI
Karnataka BANGALORE
Kerala COCHIN
THIRUVANANTHAPURAM
Madhya Pradesh GWALIOR
INDORE
Maharashtra MUMBAI
NASIK
PUNE
New Delhi DELHI
State Name City Name
Orissa BHUBANESHWAR
CUTTACK
Punjab LPU (JALANDHAR)
Rajasthan JODHPUR
JAIPUR
BIKANER
Tamilnadu CHENNAI
MADURAI
Telangana HYDERABAD
SECUNDERABAD
WARANGAL
Tripura AGARTALA
Uttar Pradesh AGRA
ALLAHABAD
BAREILY
GHAZIABAD
KANPUR
LUCKNOW
NOIDA
VARANASI
Uttrakhand DEHRADUN
RUDRAPUR
West Bengal DURGAPUR
KOLKATA
Apply Now